Gå på med dødsforakt - skap dig et navn - ikke for å leve og tjene av det - nei - lev livet - vi vet ikke hvad dag våre hjem ligger i ruiner. Ingen gir bort noget - vi må selv være med i dansen - helst foran. Og jo mer vi lever - jo mer vil vi leve - og åpne andres øine for at livet allikevel er skjønt å leve - sol - blomster - hav - himmel - sjø - fugler - musikk.
Det er bare kunsten som kan redde verden idag, musikk og liv.

Bendik Riis i et brev til Paul Johnsen 1940
hentet fra CDROM «Bendik Riis. Maler og poet.» 2010

No comments:

Post a Comment